Skänka pengar från företag

Jag lunchade härom dagen på Pontus! med en företagare. Vi talade bl.a. om möjligheterna att skänka pengar från det egna företaget till välgörenhet. Det vill man förstås göra på ett så skatteffektivt sätt som möjligt, så att så stor del som möjligt går till det avsedda målet. Här följer två sätt för företag.

 

Skänk aktieutdelning skattefritt

Aktiegåvan är en bra sajt för mer information. Jag skrev lite om det i ett gammalt inlägg. Vill man göra det som privatperson så kan man göra det direkt från Avanza eller Nordnet utan att fylla i några papper. Det är endast tillåtet för svenskemitterade aktier men fungerar faktiskt även med en företagsägd depå. Dock skriver Nordnet såhär: ”För juridiska personer gäller dock en del specialregler av bland annat bolagsmässig karaktär, varför sådana kunder rekommenderas söka juridisk rådgivning innan en gåva genomförs”. Vad det syftar på vet jag inte, men det får gärna någon läsare upplysa oss om.

Skänka pengar från företaget

Det är bara att betala pengar till organisationer som bedriver välgörenhet. Man kan också välja att driva sådana projekt själv, men det är för hardcore CSR för de flesta att orka driva. Vad gäller gåvor: För att försäkra mig om att jag följer aktiebolagslagen och bolagsordningen gjorde jag själv så att jag motiverade det med varumärkesbyggande och liknande och skrev lite på hemsidan på den linjen. Man kan ju också be den mottagande organisationen att skriva något liknande på fakturan, även om jag inte tror det är nödvändigt. En del organisationer har företagspaket och då är det ju tveklöst motiverat gentemot skatteverket (ex: ECPATs företagserbjudanden). Det är inte avdragsgillt, tyvärr. Avdrag har diskuterats inom alliansen, men det har ännu inte blivit verklighet.

 

Förövrigt såg jag Mats Qviberg luncha på samma restaurang.

Money, Power and Wall Street

”If we don’t act now, we will not have an economy by Monday” — Fedchefen Ben Bernanke till politikerna

Ja, PBS Frontlines fyra timmar långa dokumentär om finanskrisen, ”Money, Power and Wall Street”, innehåller en del effektfulla citat, men det är också en bra genomgång av vad som hände i USA. Och visst finns det anledning att använda kraftfulla utryck för en systemhotande kris som påverkat större delen av världens ekonomier i flera år.

Dokumentärens delar:

  1. Hur man samlade lån och gjorde värdepapper av dem (CDO, CDS), vilket ledde till än större utlåning och större risker.
  2. Centralbankens hantering vid finanskrisens utbrott i USA.
  3. Obama tar över en kris. Om den politiska hanteringen.
  4. Etiskt och oetiskt beteende på Wall Street, och inte minst: hur Grekland tillsammans med investmentbanker lurade EU genom att överföra lån till derivat.

Jag har just sett klart de fyra timmarna och jag tycker liksom tidigare att laissez faire inom finansvärlden inte fungerar. Det måste finnas regleringar. Man bör förstås inte återreglera kreditmarknaden. Det är inte något sådant jag menar, men regler som sätter tak på risktagande (t.ex. kapitaltäckning och kreditvärdighet hos låntagaren) och oetiskt beteende (t.ex. redovisning av risker med komplexa instrument) måste finnas. Annars riskerar bevisligen hela systemet att kantra till följd av excesser.

Se dokumentären här: Money, Power and Wall Street.

Till sist vill jag beröra det dokumentären tar upp om Grekland. Det ska sägas direkt att Grekland inte är den enda stat som använt derivat för att få belåningsgrad och underskott att minska i bokföringen. Med det sagt: de grekiska politikerna vid den tiden använde dessa taktiker i sådan utsträckning att det är en av orsakerna till den följande ekonomiska kollapsen. Lite mer än en halvtimma in i avsnitt fyra ser vi Greklands f.d. finansminister Giorgos Papakonstantinou, bankirer och IMF förklara hur den grekiska staten sopade problemen under mattan, att det blev en mycket dyr affär för det grekiska folket och att det var en avgrund som uppenbarade sig när konstruktionen väl granskades.

Robothandel, algoritmhandel, högfrekvenshandel

Ingrid Werner.
Ingrid Werner.

Vad är robothandeln och allt som hör den till egentligen? Algoritmstyrda, maskinella aktörer står redan för runt 70 % av handelsvolymen på amerikanska börser och svenska handelsplatser är på väg åt samma håll, redan nu med hälften av  handeln bedriven av s.k. robotar på Stockholmsbörsen. Ett videoupptaget seminarium hos Regeringskansliet nyligen reder ut begreppen och vad det betyder för finansmarknaderna:

http://www.regeringen.se/sb/d/15230/a/179000

Seminariet hölls 28 oktober 2011 hos Finansdepartementet i Stockholm.

Placering i ideella fonder

Investeringsfonder, dvs den vanliga typen av fonder, får skänka utdelning till välgörande ändamål. Fonden beskattas för sina inkomster. Det som skänks till ideella organisationer beskattas inte. På detta sätt uppmuntras det till bildandet av så kallade ideella fonder.

Bland de ideella fonderna i Sverige finns t.ex. Skandia idéer för livet, Nordea Olympiafond, Bancos ideella fonder och God Fond, som även förvaltar Eldsjäl-fonderna. Från Swedbankägda Banco har t.ex. skänkts runt 800 MSEK under perioden 1992–2011 (källa). Det är vanligt att andelsägaren väljer mottagare bland krediterade organisationer som t.ex. Röda korset, BRIS och Rädda barnen.

Så tänk inte bara etiskt när du placerar, för att undvika att förse t.ex. tobaks- eller vapenproducenter med kapital. Det finns även möjlighet att tänka i termer om gåvor. Men undersök förstås också hur pass bra fonden presterar och ta reda på förvaltningsavgiften, så att fondvalet blir ett rationellt val. Det finns möjlighet att agera både etiskt, men också ideellt — utan att för den delen behöva avstå från avkastning.

Skänk din aktieutdelning skattefritt

Visste du att du kan skänka hela eller delar av din aktieutdelning till välgörande ändamål utan att betala skatt? Det gäller sedan några år aktier du äger i andra företag, t.ex. köpta på börsen, men sedan nyligen gäller det även utdelning från ditt eget fåmansföretag.
Fördelen är att mer pengar kan gå till mottagaren istället för att betalas som skatt. Betalar du idag som privatperson från din lön ska du absolut överväga att skänka utdelning istället. När kapitalbeskattning, sociala avgifter och inkomstskatt betalats återstår knappt hälften av pengarna som i sin helhet kunde ha gått direkt till den ideella organisationen du vill stödja. Har du tidigare skänkt aktieutdelning rakt av är skillnaden förstås 20 %, dvs skatten på utdelning för fåmansbolag (eller 30 annars).

I sammanhanget tycker jag att man kan framhålla nätmäklarna/bankerna Nordnet och Avanza som föredömen. Båda har enkla formulär i sina nätbanktjänster för att skänka aktieutdelning. Välj bara aktie, mottagare och belopp så är det gjort. Kunde inte bli enklare! Du kan välja mellan en rad organisationer med så kallade 90-konton, vilket borgar för att de är pålitliga. Den som inte är kund hos några av dessa banker kan höra av sig till sin bank eller få mer information hos FRII eller http://www.aktiegavan.se/.

 

Formulär hos Nordnet för att skänka aktieutdelning (klicka för förstoring)

Just nu är en ny lag på väg för att även privatpersoner ska få skänka upp till 6000 kr utan beskattning, genom skatteavdrag. Jag misstänker att många människor kommer att missa detta och inte göra avdrag, men tanken är god.
Utdelning från svenskemitterade aktier har kunnat skänkas sedan ett avgörande i Regeringsrätten 2006 och utdelning från det egna fåmansbolaget har kunna skänkas sedan 2009. Ett fåmansbolag är ett aktiebolag där fyra personer eller färre äger mer än 50 % av företaget.

Så sätt igång och skänk mer! :)