Förtroendeuppdrag 2010–

Föregående mandatperiod var jag ledamot av kommunfullmäktige i Haninge och ledamot av grund- och förskolenämnden.

Detta ska jag göra för Folkpartiet nu och framöver:

Något av det som händer där hamnar säkert också här på bloggen.

Rapport från kommunfullmäktige

Jag bloggar idag från kommunfullmäktige i Haninge. Detta sammanträde började 10:00 och kommer att fortgå till sent på kvällen. Anledningen till att det är så långt är att det är kommunens budget för 2010 som ska debatteras och beslutas om. Allianspartierna tillsammans med Miljöpartiet har majoritet i Haninge. Sammanträdestiden tas i anspråk mestadels av Socialdemokraternas kritik av vår budget.

Oppositionsrollen når sitt crescendo vad sådana här tillfällen. Dels är oppositionsarbete mycket viktigt för demokratin men dels kan det i sin överdrift också bli starkt uttråkande. När det går över från granskande och visande på alternativ till ordvrängande ältande (Robert (S)) eller surmulet tillbakablickande (Staffan (S)) undrar man hur man ska kunna locka fler att delta i politiken. Nu ska jag dock försöka hålla mig från att ta upp detta mer, för att inte bidra till att dra ner standarden i politiken i Haninge ytterligare.

Angående budgeten så är jag glad över att vi lyckas presentera en budget som trots konjunktursläget innebär i stort sett bibehållen verksamhetsnivå. Vi har också i vanlig ordning ett överskottsmål om 2 % för oförutsedda utgifter. Detta skiljer oss från oppositionen. På den punkten är jag särskilt nöjd att stå bakom majoritetens budget. Vad gör man som socialdemokrat om utfallet inte stämmer med budget, vilket inte är ovanligt? Drar man på sig skulder eller avvecklar man kommunal verksamhet i panik?

Marie Litholm (KD) meddelar att hon också just har bloggat från sammanträdet. Även hon tar upp överskottsmålets vikt.

Kf på måndag

På måndag 15:00 och till någon gång på kvällen är det kommunfullmäktige i Haninge kulturhus. Det går bra att sitta på läktaren som åhörare. Vi ska tillåta kommunägda Haninge bostäder att sälja en fastighet i Vendelsö för att bli bostadsrätter. Detta kommer säkert sossarna att bråka om. Man bör dock tänka på att vi i ärendet innan kommer att ge vårt medgivande till att bygga 34 nya hyreslägenheter i Handen!

I övrigt är det ärenden om planprogram för södra Tungelsta, VA-avgifter och inte minst att jag väljs till ledamot av grund- och förskolenämnden. :) Detta innebär också att jag blir gruppledare för Folkpartiet i nämnden. Det ska dock sägas att gruppen består av två personer. Vad det i verkligheten innebär är att jag är ansvarig för att det alltid finns en folkpartist på nämndmötena, att jag deltar utan beslutanderätt på arbetsutskotten för nämnden och att jag bör rapportera till Folkpartiets kommunalpolitiskt grupp.

Imorgon ska jag dela ut EU-material i Haninge centrum 11:00–13:00 och 14:00–16:00 vara konferencier i Haninge kulturhus. Men just nu blir det fredagskväll och en öl med kollegorna!