Parlamentarisk kommitté utreder vapenexporten — hela listan!

Här är “hela listan” med de riksdagsledamöter som ingår i den parlamentariska kommitté som ska utreda vapenexporten:

 • Hans Wallmark (M), ordförande
 • Ulrik Nilsson (M)
 • Jessica Polfjärd  (M)
 • Urban Ahlin (S)
 • Anna-Lena Sörensson (S)
 • Lars Johansson (S)
 • Allan Widman (FP)
 • Kerstin Lundgren (C)
 • Bodil Ceballos (MP)
 • Lars Ohly (V)
 • Désirée Pethrus (KD)
 • Mikael Jansson (SD)

I pressmeddelandet från UD igår fick vi bara veta ordförandens namn, men efter att jag mailat och frågat fick jag namn på alla ledamöter för UD, vilka syns i listan ovan.

Regeringen förklarade sin avsikt tidigare i år på SvDs Brännpunkt och gav då direktiven för en parlamentarisk utredning för den framtida svenska exportkontrollen av krigsmateriel. Det förklarades då att utredningens “huvudsyfte kommer vara att föreslå förändringar som skärper exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater”. Tyvärr ska utredning behändigt nog vara klar först efter nästa val om två år, men debatten om hur man bäst hindrar länder som Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Pakistan m.fl. att ta del av svensk krigsmateriel pågår förstås redan.

Debatten kommer nog dessutom att få ny uppsving i samband med KU-förhören våren 2013, om den vapenfabrik som svenska myndigheter bidragit till i Saudiarabien. Kontroversiella vapenaffärer är det ingen brist på från Sveriges håll, så även något annat kanske dyker upp på vägen, som underblåser debatten. Strax innan förra riksdagsvalet fick allmänheten t.ex. reda på att pansarvärnsrobot Bill 2 exporterats till Saudiarabien.

Låt oss en gång för alla sätta stopp för vapenexporten till icke-demokratiska stater — inga vapen till diktatorer!

Dags för en exportkontrollminister

Betänk dessa fakta:

 • Sverige säljer mest vapen i världen, per person (SR, RoDsiffror från Svenska Freds).
 • majoriteten av krigsmaterielexporten gick 2011 till länder som är ofria eller delvis ofria (uträkning).
 • Svenska myndigheter har hjälpt att anlägga en vapenfabrik i diktaturen Saudiarabien (ingen bör ha missat det).

Det är uppenbart att exportkontroll är ett viktig fråga idag. Är det inte dags för en exportkontrollminister?

Birgitta Ohlsson
Birgitta Ohlsson. Foto: Wikipedia / politik.in2pic.com

Ansvarigt statsråd kan man vara för en rad områden. Ta Birgitta Ohlsson (FP) som exempel. Hennes titel är i huvudsak EU-minister, men i andra sammanhang kallas hon också demokratiminister eller konsumentminister. Vilka ministrar man har i regeringen bestämmer regeringen, likväl som man har en finansmarknadsminister eller ungdomsminister kan man ha en exportkontrollminister, beroende på vad som ligger i tiden och är viktigt att fokusera på.

Ansvarig minister för exportkontrollfrågor, som ingår i området nedrustning och icke-spridning, är Ewa Björling (M). Hon kallar sig inte för nedrustningminister — och lika bra är väl det, med tanke på att hennes bidrag på området har varit att promota svenska vapenaffärer och att tillsammans med sina kollegor anlägga en vapenfabrik i Saudiarabien. Vi behöver en person som kan frågorna, som kan göra skäl för titeln och som kan tillträda 2014. Förutom att det är val i september 2014 så förväntas utredningen om vapenexport till diktaturer (SvD) vara klar efter valet (vilken tajming). Sverige behöver en exportkontrollminister.

Anna Ek
Anna Ek

Vem som ska få bära den ansvarsfulla titeln beror på vilka som bildar regering efter valet i september 2014. För MP, FP och kanske KD och V borde det vara en utmärkt profilfråga. Många äro kallade, få äro utvalda. Ett namn som direkt kommer upp är just EU-minister Birgitta Ohlsson (FP), som skulle kunna leda arbetet med att avsluta vapenexporten till diktaturer. Även Svenska Freds ordförande Anna Ek eller Lars Ångström (MP) skulle passa mycket väl, som kunnig och medievan debattör i ämnet. Fler förslag?

ISPs generaldirektör Andreas Ekman Duse vilseledde Ekot

Andreas Duse Ekman 2012-02-23 på Utrikespolitiska institutet
Andreas Duse Ekman 2012-02-23 på Utrikespolitiska institutet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idag kom det fram att Inspektionen för strategiska produkter (ISP) varit med på möten om anläggandet av den beryktade vapenfabriken i Saudiarabien, som avslöjades igår. Om detta skriver bland annat Ekot och DN.  Bilden ovan tog jag på Utrikespolitiska institutets seminarium 23 februari i år om “försvarsmaterielexport”. I talarstolen står ISPs generaldirektör Andreas Ekman Duse och spelar ner problemen med vapenexporten. På bilden syns även hans 1984-klingande rubrik, vilken närmast blir komisk i ljuset av de senaste dagarnas mediaflöde. Han följdes av den vapenexportfrämjande myndigheten Försvarsexportmyndighetens chef Ulf Hammarström som höll samma linje.

I Ekots senaste reportage framgår hur Andreas Ekman Duse vilselett Ekot på många sätt. Här vill jag lägga till ett tillfälle till då det skett. Andreas Ekman Duse hade några dagar innan seminariet i Sveriges Radios Ekot på tal om Saudiarabien endast nämnt exporten av det flygburna radarsystemet Erieye till Saudiarabien till Ekot, trots att exporten av pansarvärnsrobot Bill 2 avslöjats i september 2010 av Dagens Industri. Så här talade och skrev Ekot vid tillfället:

“Det är alltså till Saudiarabien och Förenade arabemiraten som det allra mesta av försäljningen till Mellanöstern sker – länder som har fått skarp kritik bland annat för att ha hjälpt regimen i Bahrain att med våld slå ner demokratirörelsen i landet. Men Andreas Ekman Duse betonar att länderna bara har köpt övervakningsutrustning av Sverige som inte har använts direkt som vapen mot civilbefolkningen i Bahrain.”

På Utrikespolitiska institutets seminarium insåg Ekman Duse antagligen sitt misstag och uttryckte sig så här:

“Till Saudiarabien ska också läggas till att dit hör också pansarvärnsroboten Bill som exporterades under 2011. Det är alltså en fortsättning på de leveranser som skedde 2010 och som då väckte en viss debatt i media.”

Däremot nämnde han förstås *inte* den vapenfabrik som FOI genom bulvanföretag hjälpt saudierna att anlägga i Saudiarabien. Idag avslöjades som sagt att ISP deltagit möten om vapenfabriken. Det är förstås mycket underligt, med tanke på att ISP är en exportkontrollmyndighet och ska granska och ge tillstånd till eller avslå vapenexport. Att ISP är invecklade i ett hemlighållet projekt som kringgått exportkontrollen är inte mindre än en skandal och det återstår att se vilka lagar som kan tillämpas gentemot generaldirektören och hans tjänstgöring.

Personligen skulle det inte förvåna mig om följden av denna #Saudigate, #saudivapen eller “projekt Simoom” blir att Ekman Duse får gå, att FOIs generaldirektör Jan-Olof Lind som ljugit till Ekot får avgå och även att någon minister som i konstitutionsutskottets utredning visar sig givit sitt godkännande krävs att avgå. Nu gäller det att det inte endast blir tjänstemän som offras, utan även att politiker får ta ansvar för sina beslut. Framför allt kan vi inte låta försvarsminister Sten Tolgfors, handelsminister Ewa Björling och statsminister Fredrik Reinfeldt komma undan genom att ducka och hänvisa till sekretess. Den här verksamheten ska ju enligt vittnen varit sanktionerad från högsta ort.

Fetstilningen ovan i citatet är min egen.

Nästa stora grej om vapenexport inom Alliansen?

Den stora grejen 2011 inom regleringen av vapenexporten har tveklöst varit demokratikriterium. Det där med att inte exportera krigsmateriel till odemokratiska stater är inte riktigt i mål än, utan är under utredning. Men direktiven och utfästelserna pekar på att det blir ett demokratikriterium. Det finns alltså goda förhoppningar att Folkpartifrågan om att inte exportera vapen till odemokratiska stater faktiskt präntas in i svensk lag.

Vad blir då nästa stora grej efter demokratikriterium? En lovande bubblare är frågan om transparens i vapenexporten, som försvarspolitiske talesmannen Allan Widman lyfte genom att motionera till Folkpartiets landsmöte i oktober 2011. Enligt en som var med vid landsmötets utskottsförhandling fick Allans förslag  stöd av andra tunga personer runt bordet och de röstades också igenom av landsmötet. Därmed är de Folkpartiets officiella politik, vilket syns på hemsidan:

//www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/Vapenexport/

Jag har tidigare redogjort mer i detalj om förslagen.

 

Svenska helikoptrar

Helikopter 14 i tidig version. Bildkälla: Wikipedia.
Helikopter 14 i tidig version. Bildkälla: Wikipedia.

“Sverige behöver köpa nya helikoptrar” sägs det i Play Rapport. Helikopterutredningen har nu, efter några år, tänkt färdigt och kommit på den Nobelprisklassade idén att inte utveckla eller anpassa en ny helikopter, utan att köpa av en befintlig modell. Helikopter 14, som var en specialanpassning av en befintlig modell, är tio år försenad och av detta har man — om än oväntat — dragit lärdom.

Om man behöver en helikopter — varför inte bara köpa den? Denna geniala fråga ställer sig numera även regeringen. Det är bara att beställa ett gäng Black Hawks som är redo för leverans. I mina öron låter det helt orimligt att Sverige ska fortsätta att utveckla specialanpassade varianter.

Tänk dig att försvarsminister Tolgfors sumpar sin iPhone. Han beställer då en ny, specialanpassad mobiltelefonmodell från Sony Ericsson. Eventuellt får han en fungerande leverans 10 år senare. Rätt lösning hade givetvis varit att kila ner till Phone House och få en ny och fungerande mobil direkt. Antagligen hade han dessutom sparat en handfull miljarder åt oss andra på kuppen.

Köp av stridsfordon blev problematiskt

Socialdemokraterna kräver att BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik ska få den order från Försvarets materielverk (FMV) som tillföll finska konkurrenten Patria. Se Play Rapport. Vad som får sossarna att vilja detta framgår inte av inslaget, men några konstateranden kan göras:

 • Att staten har satsat 1 miljard i stridsfordonet SEP betyder inte att man borde stödköpa det, utan istället att man inte ska pytsa in pengar i förlustprojekt om nu SEP skulle vara ett sådant.
 • 400 varslas hos Hägglunds. Det betyder dock inte att man ska blanda ihop vapenproduktion med arbetsmarknadspolitik, viket görs alltför ofta.
 • Konkurrenten Patria misstänks för mutor. Big surprise i krigsmaterielbranschen? Senast var det Saab och just BAE Systems som anklagades för motbrott i samband med försäljning av JAS Gripen.
 • Upphandlingar är i allmänhet inte tänkta att vara nationalistiska eller protektionistiska.

Det har gjorts tokiga inköp genom åren som samlat damm eller gått till skrotning utan att användas, bland annat på grund av att inköpsprocessen varit så utdragen att användningsområdena för materiel har försvunnit när leveransen väl kommer. Jag frågar därför: behöver försvaret dessa fordon för att nå verksamhetens mål? Jag måste förutsätta att försvaret genom FMV verkligen måste ha dessa stridsfordon, vare sig de är från Patria eller Hägglunds. Eller?

Tvätta det svenska vapenexportbyket!

Tvätta det svenska vapenexportbyket!
JAS 39 Gripen.

Påståendet att branschen för krigsmateriel är en smutsig bransch kanske inte kommer som någon överraskning. Att det förekommer mutor har vi hört tidigare, även i svenska företag. Den mest kända affären är antagligen den så kallade Boforsaffären på 1980-talet, vilken handlade om en rad oegentligheter begågna av, det vid den tiden svenskägda, Bofors i Karlskoga. Det gällde framför allt smuggling av Robot 70 för luftvärn till Bahrain och Dubai och mutor till Indien.

Dagens (mask)ros går till Miljöpartiet för Peter Erikssons inlägg på DN Debatt idag. Artikeln är till största del en rekapitulation av det som Sveriges Television visat i en rad dokumentärer sedan 2007 och senast Uppdrag granskning 10 juni 2009, där Peter Eriksson deltog i en efterdiskussion. Denna gång gäller det korruptionsanklagelser i samband med försäljning av JAS 39 Gripen till Tjeckien, Ungern och Sydafrika.

BAE och Saab ska inte få komma undan med en förlikning. Självklart är det viktigt att misstänkta ska ställas inför rätta för korruption — låt dem inte köpa sig fria. Att det är vanligt med mutor i vapenhandeln gör det inte acceptabelt. Är det så att man inte kan sälja krigsmateriel utan mutor så tycker jag inte att man ska syssla med vapenhandel. Det gäller också staten som deläger, stödjer ekonomiskt och hjälper till att sälja produkter från den svenska vapenindustin.

När man läser om mutor brukar det vara mindre utvecklade länder än Sverige det gäller. Att det sker på riksdagens och regeringens radar medan man inte gör någonting åt det är förkastligt. När jag ser Miljöpartiets engagemang frågar jag mig: var är de borgerligas engagemang för att komma till rätta med denna korruption?

Vill du engagera dig mot den svenska vapenexporten så kan du göra det genom att gå med i Svenska Freds. Föreningen var central i avslöjandet av Boforsaffären och är en pålitlig röst i den svenska debatten. Svenska Freds och Skiljedomsföreningen (långa namnet) arbetar med fredsfrågor och är politiskt obunden. Du är lika välkommen som vänster eller borgerlig. Här samlas goda krafter mot just sådant som den korrupta vapenexporten.