Då Ryssland stänger demokratin, bör vi vrida kranen åt andra hållet

Idag skriver Östgruppens Martin Uggla och Svenska Freds Anna Ek på SvD Brännpunkt om hur motarbetade människorättsorganisationerna är i Ryssland och om vikten av att öka biståndet dit.

Jag har själv med SILC och ryska vänner i första person sett och hört hur det blir svårare och svårare att verka som fristående civil eller politisk organisation i Ryssland. En avslöjande detalj var nu i höst när vi skulle till S:t Petersburg och hade stora problem att få visum för att en politisk organisation inte längre får var inbjudande part. Det är ett av många små steg på Rysslands krypande väg mot ett stängt och kontrollerat samhälle utan plats för opposition och fria aktörer.

Därför är det nu extra viktigt att Sverige stödjer demokrater och människorättsorganisationer i Ryssland — i offentliga uttalanden och i demokratibistånd. Det här är också i linje med Folkpartiets landsmötesbeslut, tack vare SILC:s generalsekreterare Martin Ängeby. Som Martin brukar säga: “Utan demokrater, ingen demokrati”.

Om du funderar på vad demokratibiståndet går till kan jag svara på det med några exempel i min närhet: Svenska Freds stödjer sedan många år de tjetjenska soldatmödrarnas arbete mot den omfattande penalism och svåra förhållanden som råder inom den ryska armén (mer här). SILC samarbetar med det ryska liberala partiet Jabloko och andra icke-statliga organisationer genom t.ex. seminarier och utbildningar (exempel här).

Det finns också en stark ideell del i detta, som att SILC t.ex. har arrangerat insamling till en brutalt misshandlad rysk journalist (mer här) och att lilla jag obetalt har organiserat delar av besök från Ryssland i Sverige. Min insats har bland annat innefattat att förevisa Haninge kommuns projekt och styrmetoder (mer här), men också så enkla saker som att ordna besök och handskakning med ledande svenska politiker. Det är jätteviktigt med deras stöd (livsförsäkringsexempel här).

Democracy Forum 2012 i S:t Petersburg: en NGO presenterar idéer för miljömedvetenhet och återvinning
Democracy Forum 2012 i S:t Petersburg: en fristående organisation (NGO) presenterar idéer för miljömedvetenhet och återvinning. Andra projekt som presenterades var t.ex. ideell rättshjälp för lågbemedlade, handikappanpassningar och HBTQ-rättigheter. Livsfarligt, enligt Putin.

Se även generalsekreterare Martin Ängebys presentation av SILC.

Råd till ett nyfött barn

RÅD TILL ETT NYFÖTT BARN
ANGÅENDE I VILKEN ORDNING DET BÖR SKAFFA SEJ SINA ÖVERTYGELSER
av Tage Danielsson

Innan du blir kapitalist
kommunist, monetarist
anarkist, marxist, fascist
terrorist, imperialist
socialist, syndikalist
eller rentav folkpartist
måste lilla du förstå
att så snart som du kan gå
bör du stultande gå med
i det världsparti för fred
som går före allting annat.
Alla -ismer där vi stannat
är sekunda, inte störst.
Freden måste komma först.
Gör den inte det, min vän,
kommer inget efter den.

Tillägg 2017-03-31: Nu har Svenska Freds gåvokort med denna dikt. Se här!

Nynäshamns Posten: “Vapenfabrik planerades från FOI i Grindsjön”

Folkpartiet i Haninge och Nynäshamn:

“Vapenfabrik planerades från FOI i Grindsjön”

Publicerad i Nynäshamns Posten 13 mars 2012.

Tisdagen 6 mars var den stora nyheten att svenska myndigheter i hemlighet hjälpt Saudiarabien att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien. Inte kunde vi då ana att det berörde oss i Nynäshamn och Haninge, men Sveriges Radios rapporterade att det fanns ett samarbetsavtal mellan Saudiarabien och FOI i Grindsjön i Nynäshamns kommun, nära gränsen till Haninge.

Bakom FOIs grindar har man alltså hjälpt att bygga Saudiarabiens egna försvarsindustri, ett land utan demokrati, som förföljer oppositionella och som inte ens låter kvinnor ha egendom. Därutöver rullade man in tanks i Bahrain för ett år sedan för att stoppa demonstrationer för demokrati.

Folkpartiet KU-anmälde Socialdemokraterna som slöt avtal med Saudiarabien 2005. Vi ville i strid med Moderaterna och Centern avsluta det 2010. Nu måste det stoppas. Att man från Nynäshamn bygger upp en försvarsindustri i en diktatur känns djupt olustigt. Folkpartiet vill införa ett demokratikriterium, för att omöjliggöra sådant i framtiden.

Andreas Ribbefjord, ordförande i FP Haninge
Bo Persson, ordförande i FP Nynäshamn

Vad gör Folkpartiet i Haninge? (2)

I Folkpartiet i Haninge gör vi rätt mycket. Ett exempel på aktivitet, som vi gjort emellanåt de senaste sju eller åtta åren, är utbytet med det ryska liberala partiet Jablokos gren i S:t Petersburg i samarbete med Folkpartiets stiftelse för demokratibistånd, SILC. Det senaste besöket anlände våra ryska vänner på en torsdag kväll 15 december 2011, lagom till inflyttningsfesten i SILC:s nya lokaler på Bastugatan i hufvudstaden. Därefter blev det enklare middag och tidig sänggång inför en fullspäckad arbetsdag.

Fredag morgon förde jag gästerna till Haninge kommunhus där de utbildades i stadsplanering och kommunal ekonomi. Fältbesök gjordes till flera pågående byggnationer i Handen och Jordbro. Just budgetprocess och stadsplanering var de något torra, men av ryssarna efterfrågade, ämnena. De sa också att de var mycket nöjda med presentationerna och våra utbyten av frågor och svar, faktiskt så nöjda att en av dem sa att det var det mest professionella och informativa internationella besök han upplevt någonsin. Då ska man komma ihåg att konkurrensen är mycket hård, med tanke på hur mycket dessa människor reser.

Lördagen ägnades åt presentation av det lokala politiska arbetet i Haninge. De togs även till en guidad visning på Nobelmuseet, vilket var aktuellt i och med prisutdelningarna just då. På kvällen bjöds de på en middag tillsammans med Liberala kvinnor, vilka mottog en motsvarande delegation av ryska kvinnor.

Dels har såna här besök ett värde i att man lär sig varandras verksamheter och att man utbyter kompetens och idéer. Men det finns också ett värde i att vi tar emot rysk opposition på officiella besök i det politiska stöd  det innebär för en utsatt och motarbetad opposition i ett land med svårt politiskt förtryck.

Även Peter Olevik Dunder (FP) skrev om det ryska besöket.

Du kan läsa mer om SILC:s engagemang i Ryssland och andra länder här.

Vad gör Folkpartiet i Haninge?

Folkpartiet i Haninges styrelsemöte 2012-01-16
Folkpartiet i Haninges styrelsemöte 2012-01-16

Jag lyckades ta en så bra bild idag på Folkpartiet i Haninges styrelsemöte. Den ser lite ut som en sån där bildbanksbild som man kan köpa rättigheterna till. ;) Det vi gör på bilden är att ta fram verksamhetsplanen för 2012, inklusive en ny organisation. Jag är ordförande i föreningen, men för organisationsschemat står Tobias och Stina. Det har varit ett roligt 2011 i styrelsen och jag tror att 2012 kommer att bli lika roligt och ännu mer engagerat i styrelsen. Jag har som genomgående ledord att det ska vara kul att vara folkpartist i Haninge. Det kan låta banalt, men jag gillar det.

Läs mer om oss här: www.folkpartiet.se/haninge

Nästa stora grej om vapenexport inom Alliansen?

Den stora grejen 2011 inom regleringen av vapenexporten har tveklöst varit demokratikriterium. Det där med att inte exportera krigsmateriel till odemokratiska stater är inte riktigt i mål än, utan är under utredning. Men direktiven och utfästelserna pekar på att det blir ett demokratikriterium. Det finns alltså goda förhoppningar att Folkpartifrågan om att inte exportera vapen till odemokratiska stater faktiskt präntas in i svensk lag.

Vad blir då nästa stora grej efter demokratikriterium? En lovande bubblare är frågan om transparens i vapenexporten, som försvarspolitiske talesmannen Allan Widman lyfte genom att motionera till Folkpartiets landsmöte i oktober 2011. Enligt en som var med vid landsmötets utskottsförhandling fick Allans förslag  stöd av andra tunga personer runt bordet och de röstades också igenom av landsmötet. Därmed är de Folkpartiets officiella politik, vilket syns på hemsidan:

//www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/Vapenexport/

Jag har tidigare redogjort mer i detalj om förslagen.

 

Till Tommy

Såhär tre veckor efteråt har jag samlat mina tankar och skrivit något litet till Tommy Lundin.

Jag har varit medlem i Folkpartiet sedan maj 2004. Under större delen av denna tid har Tommy Lundin lett vårt parti i Haninge – och till stor del även kommunen, faktiskt. Jag har lärt mig mycket när jag åkt med Tommy. För så var det. Tommy satt vid ratten och vi andra kom med idéer emellanåt. Det hade aldrig någonsin gått utan honom.

Många är de ting jag lärt av Tommy. Dels har jag inspirerats av den professionella fliten och formfulländningen. Men jag har också lärt att inte åka till kommunhuset klockan sex på morgonen, på lördagar – i stort sett varje lördag. Att inte arbeta för hårt. Att lämna plats i livet för någonting lättsamt. Att inte låta arbetet äta upp mig. Och att släppa människor inpå.

Tommy älskade förhandlingar, strategier och taktiker. Han använde sina färdigheter inte bara för att skapa resultat med till synes hopplösa med- och motparter, utan också till förmån för små människor med stora problem. Som kvinnan som rymde från Iran när myndigheterna försökte hålla henne kvar på order av hennes mans egna och fullkomliga makt. Tommy navigerade med lätthet det svenska myndighets- och rättsväsendet, som andra inte kan. Tommy har visat sådan barmhärtighet, utan att för den delen yppa ett endaste något.

Men Tommy gjorde inte alltid det rätta. Han bar på många hemligheter. På sätt och vis passade det honom, som i många avseenden var en modell för den slutna och pliktskyldiga ordensbrodern som med murarsleven varje dag strävar mot det fulländade livsverket. Samtidigt skapar ett nät av hemligheter, som aldrig kan anförtros någon, ett tomrum inuti. Jag är tacksamma för allt du givit. Men det kanske viktigaste att lära är, med berömda ord, att ingen människa är en ö, hel och fullständig i sig själv. Varje människa är ett stycke av fastlandet, en del av det hela.

Vi är med dig, Tommy.
Andreas

—-

Och så den mer formella varianten, som lades på hemsidan dagen efter Tommys bortgång 2011-09-28:

Tommy Lundin har avlidit

Tommy var en exceptionellt intelligent och hårt arbetande person. För det var han respekterad och uppskattad. Trots att han till sin natur var reserverad och mån om sin privata sfär kommer vi också ihåg Tommy som en omtänksam person som hörde sina medmänniskor och partikollegor. Det finns många exempel på hur Tommy har engagerat sig i enskilda öden och kunnat hjälpa människor som har hamnat i besvär.

Med skicklighet och handlingskraft i det politiska arbetet har han löst många knutar genom åren, vilket varit både partiet och Haninge kommun till gagn. I Folkpartiet kommer vi ihåg honom som en mycket välorganiserad ledare och som en förebild för partimedlemmarna.

Det är med stor respekt och sorg vi minns Tommy.

Styrelsen för Folkpartiet i Haninge

 

Tommy Lundin var kommunalråd för Folkpartiet 2003–2010, ordförande i stadsbyggnadsnämnden 2007–2010 och ordförande i socialnämnden 1999–2006. Dessförinnan var han skolstyrelsens ordförande. Tommy Lundin blev 58 år.

Vapenexporten, inför landsmötet

Angående FPs landsmöte igen.

Om man läser landsmöteshandlingarna så bör man göra det med insikten att det förslag är mest sannolika att gå igenom är de som partistyrelsen ställt sig bakom. Visst ska enskildas motioner också beviljas, många av de förslag som partistyrelsen ställer sig bakom är resultat av programgruppernas arbete. Därför ska jag titta närmare på vapenexporten och särskilt de förslag som den ansvariga gruppen producerat.

Programgrupp för EU-, utrikes- och försvarspolitik består av följande:

 • Birgitta Ohlsson, ordförande
 • Fredrik Malm
 • Allan Widman
 • Cecilia Wikström
 • Olle Schmidt
 • Maria Leissner
 • Per Altenberg
Partistyrelsen bifaller samtliga förslag från programgruppen angående vapenexport (rubrik “Demokratikriterium i vapenexporten”):
 • 28. Inför ett demokratikriterium i svensk vapenexport. Sverige ska inte sälja vapen till diktaturer.
 • 29. Slopa sekretessen på uppgifter om krigsmateriel hos Inspektionen för strategiska produkter (ISP) avseende mottagarland och typ av krigsmateriel. Sekretessen har i många fall gjort att export av krigsmateriel kunnat ske till hårdföra diktaturer utan allmänhetens eller riksdagens kännedom.
 • 30. I väntan på ett effektivt demokratikriterium, och som komplement, krävs en lagändring för att förhindra att vapenexport till icke-demokratier kan ske med svenska skattebetalare som garanter. Statliga Exportkreditnämnden har utfärdat garantier motsvarande tiotals miljarder för vapenexport till icke-demokratiska länder.
 • 31. Öka öppenheten. Protokollen med partiernas ställningstaganden i Exportkontrollrådet bör vara offentliga.
 • 32. EU:s vapenembargo mot Kina ska upprätthållas.
Några intressanta motioner på ämnet:
 • Min motion anses, som de flesta, besvarad. Jag får väl ändå hålla med om det och vara rätt nöjd då de övriga resonemangen från partistyrelsen är i linje med min motion.
 • Partistyrelsen avslår motion med satsen “att Folkpartiet ska verka för att förbudet mot att exportera vapen till demokratier i krig hävs”. Bra.
 • Partistyrelsen bifaller motion med satsen “att Folkpartiet ska verka för att det svenska, nationella försvaret återupprättas med början på Gotland”.
 • Partistyrelsen avslår motion med satsen “att Folkpartiet liberalerna ska verka för att Inspektionen för strategiska produkter (ISP) får möjlighet att ge direktiv till FRA”. Hahaha. Jag vill inte vara oförskämd, men detta är så uppe i det blå.
Detta sammantaget är jag väldigt nöjd med och det är en entusiastisk Andreas som åker till landsmötet på fredag morgon denna vecka.