Motion inlämnad till Folkpartiets landsmöte

G2 Försvarspolitik

Demokrati och mänskliga rättigheter som ovillkorliga kriterium för krigsmaterielexport

Författad av:

  • Andreas Ribbefjord, HANDEN

Förslag till landsmötesbeslut:

1. Folkpartiet liberalerna ska verka för att göra demokrati i mottagarlandet till ett ovillkorligt kriterium för export av krigsmateriel.

2. Folkpartiet liberalerna ska verka för att göra grova kränkningar av mänskliga rättigheter i mottagarlandet till ett ovillkorligt hinder mot export av krigsmateriel.

 

Sveriges reglering av vapenexporten är ganska bra – på pappret. En utomstående som läser Krigsmateriellagen (1992:1300) tillsammans med regeringens riktlinjer för vapenexport skulle inte kunna gissa att Sverige t.ex. skulle bedriva omfattande export av radarspanings- och krigsledningssystem såväl som pansarvärnsrobotar till Saudiarabien, en stat som saknar både demokrati och respekt för mänskliga rättigheter.

Problemet är den tolkningsfrihet som ges i texterna, exempelvis med ordet ”bör” i samband med krav på mänskliga rättigheter. Detta i kombination med att riksdagen distansierat sig från beslutsfattandet och överlämnat tillståndsprövningen till tjänstemän resulterar i att de vapenproducerande företagen i Sverige kan leverera till kunder världen över helt mot principerna och målen för Sveriges utrikespolitik. Under 2010 förseddes t.ex. även Algeriet, Pakistan och Förenade arabemiraten med svensk krigsmateriel. Detta är inte strikt exportkontroll. Detta kan inte var vägen mot en värld i demokrati och frihet.

Folkpartiet har länge verkat för ett införande av ett så kallat demokratikriterium i vapenexporten. I skrivande stund ser det ut att kunna bli verklighet. Det riskerar att blir alldeles verkningslöst om det utformas som dagens kriterium för mänskliga rättigheter. Gör därför demokrati eller tydlig reformstävan mot demokrati till ett absolut krav, ett ovillkorligt kriterium. Gör också kravet på respekt för mänskliga rättigheter till ett ovillkortligt kriterium, så att vapenexporten äntligen kan verka i samma anda som vår utrikes- och säkerhetspolitik och för fred och frihet i världen.

3 thoughts on “Motion inlämnad till Folkpartiets landsmöte

  1. Jag hoppas att de lyssnar och tar sitt ansvar för ett Sverige med en intelligent och mänsklig exportpolitik och inte bara en lönsam sådan.

  2. En svår fråga att ta ställning till då krigsexport ger Sverige arbete och är lönsamt, å andra sida anser jag att Sverige kan åtminstone ställa krav på att länderna visar respekt på människors lika värde och sträva efter demokratin. Fp måste våga vara först!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *