Vapenexporten, inför landsmötet

Angående FPs landsmöte igen.

Om man läser landsmöteshandlingarna så bör man göra det med insikten att det förslag är mest sannolika att gå igenom är de som partistyrelsen ställt sig bakom. Visst ska enskildas motioner också beviljas, många av de förslag som partistyrelsen ställer sig bakom är resultat av programgruppernas arbete. Därför ska jag titta närmare på vapenexporten och särskilt de förslag som den ansvariga gruppen producerat.

Programgrupp för EU-, utrikes- och försvarspolitik består av följande:

 • Birgitta Ohlsson, ordförande
 • Fredrik Malm
 • Allan Widman
 • Cecilia Wikström
 • Olle Schmidt
 • Maria Leissner
 • Per Altenberg
Partistyrelsen bifaller samtliga förslag från programgruppen angående vapenexport (rubrik ”Demokratikriterium i vapenexporten”):
 • 28. Inför ett demokratikriterium i svensk vapenexport. Sverige ska inte sälja vapen till diktaturer.
 • 29. Slopa sekretessen på uppgifter om krigsmateriel hos Inspektionen för strategiska produkter (ISP) avseende mottagarland och typ av krigsmateriel. Sekretessen har i många fall gjort att export av krigsmateriel kunnat ske till hårdföra diktaturer utan allmänhetens eller riksdagens kännedom.
 • 30. I väntan på ett effektivt demokratikriterium, och som komplement, krävs en lagändring för att förhindra att vapenexport till icke-demokratier kan ske med svenska skattebetalare som garanter. Statliga Exportkreditnämnden har utfärdat garantier motsvarande tiotals miljarder för vapenexport till icke-demokratiska länder.
 • 31. Öka öppenheten. Protokollen med partiernas ställningstaganden i Exportkontrollrådet bör vara offentliga.
 • 32. EU:s vapenembargo mot Kina ska upprätthållas.
Några intressanta motioner på ämnet:
 • Min motion anses, som de flesta, besvarad. Jag får väl ändå hålla med om det och vara rätt nöjd då de övriga resonemangen från partistyrelsen är i linje med min motion.
 • Partistyrelsen avslår motion med satsen ”att Folkpartiet ska verka för att förbudet mot att exportera vapen till demokratier i krig hävs”. Bra.
 • Partistyrelsen bifaller motion med satsen ”att Folkpartiet ska verka för att det svenska, nationella försvaret återupprättas med början på Gotland”.
 • Partistyrelsen avslår motion med satsen ”att Folkpartiet liberalerna ska verka för att Inspektionen för strategiska produkter (ISP) får möjlighet att ge direktiv till FRA”. Hahaha. Jag vill inte vara oförskämd, men detta är så uppe i det blå.
Detta sammantaget är jag väldigt nöjd med och det är en entusiastisk Andreas som åker till landsmötet på fredag morgon denna vecka.

One thought on “Vapenexporten, inför landsmötet

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *