ISPs generaldirektör Andreas Ekman Duse vilseledde Ekot

Andreas Duse Ekman 2012-02-23 på Utrikespolitiska institutet
Andreas Duse Ekman 2012-02-23 på Utrikespolitiska institutet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idag kom det fram att Inspektionen för strategiska produkter (ISP) varit med på möten om anläggandet av den beryktade vapenfabriken i Saudiarabien, som avslöjades igår. Om detta skriver bland annat Ekot och DN.  Bilden ovan tog jag på Utrikespolitiska institutets seminarium 23 februari i år om ”försvarsmaterielexport”. I talarstolen står ISPs generaldirektör Andreas Ekman Duse och spelar ner problemen med vapenexporten. På bilden syns även hans 1984-klingande rubrik, vilken närmast blir komisk i ljuset av de senaste dagarnas mediaflöde. Han följdes av den vapenexportfrämjande myndigheten Försvarsexportmyndighetens chef Ulf Hammarström som höll samma linje.

I Ekots senaste reportage framgår hur Andreas Ekman Duse vilselett Ekot på många sätt. Här vill jag lägga till ett tillfälle till då det skett. Andreas Ekman Duse hade några dagar innan seminariet i Sveriges Radios Ekot på tal om Saudiarabien endast nämnt exporten av det flygburna radarsystemet Erieye till Saudiarabien till Ekot, trots att exporten av pansarvärnsrobot Bill 2 avslöjats i september 2010 av Dagens Industri. Så här talade och skrev Ekot vid tillfället:

”Det är alltså till Saudiarabien och Förenade arabemiraten som det allra mesta av försäljningen till Mellanöstern sker – länder som har fått skarp kritik bland annat för att ha hjälpt regimen i Bahrain att med våld slå ner demokratirörelsen i landet. Men Andreas Ekman Duse betonar att länderna bara har köpt övervakningsutrustning av Sverige som inte har använts direkt som vapen mot civilbefolkningen i Bahrain.”

På Utrikespolitiska institutets seminarium insåg Ekman Duse antagligen sitt misstag och uttryckte sig så här:

”Till Saudiarabien ska också läggas till att dit hör också pansarvärnsroboten Bill som exporterades under 2011. Det är alltså en fortsättning på de leveranser som skedde 2010 och som då väckte en viss debatt i media.”

Däremot nämnde han förstås *inte* den vapenfabrik som FOI genom bulvanföretag hjälpt saudierna att anlägga i Saudiarabien. Idag avslöjades som sagt att ISP deltagit möten om vapenfabriken. Det är förstås mycket underligt, med tanke på att ISP är en exportkontrollmyndighet och ska granska och ge tillstånd till eller avslå vapenexport. Att ISP är invecklade i ett hemlighållet projekt som kringgått exportkontrollen är inte mindre än en skandal och det återstår att se vilka lagar som kan tillämpas gentemot generaldirektören och hans tjänstgöring.

Personligen skulle det inte förvåna mig om följden av denna #Saudigate, #saudivapen eller ”projekt Simoom” blir att Ekman Duse får gå, att FOIs generaldirektör Jan-Olof Lind som ljugit till Ekot får avgå och även att någon minister som i konstitutionsutskottets utredning visar sig givit sitt godkännande krävs att avgå. Nu gäller det att det inte endast blir tjänstemän som offras, utan även att politiker får ta ansvar för sina beslut. Framför allt kan vi inte låta försvarsminister Sten Tolgfors, handelsminister Ewa Björling och statsminister Fredrik Reinfeldt komma undan genom att ducka och hänvisa till sekretess. Den här verksamheten ska ju enligt vittnen varit sanktionerad från högsta ort.

Fetstilningen ovan i citatet är min egen.

3 thoughts on “ISPs generaldirektör Andreas Ekman Duse vilseledde Ekot

  1. Bra analys Andreas! Så länge man inte blir av med ISPs oantastlighet och deras sätt att driva igenom sin egen agenda kommer politisk debatt om vapenhandel inte bli mer än tomma slagord.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *