Insändare i Tidningen Nu

Tidningen nu nr 11 2012.
Tidningen Nu nr 11 2012.

Insändaren nedan publicerades i Tidningen Nu nummer 11, 2012, utgiven 15 mars.

Avskaffa sekretessen kring vapenexporten!

2010 blev året då Sverige återtog platsen som världens största vapenexportör per capita. Summeringen för 2011 offentliggörs i mars, i UDs årliga rapport Strategisk exportkontroll. Men det är inte mycket som offentliggörs. Vad allmänheten får veta är ekonomisk omfattning per exportkategori och mottagarland. Svenska vapenaffärer är fortsatt höljda i dunkel. Den ofattande sekretessen är odemokratisk och är en grogrund för korruption.

Att lägga pusslet om svensk vapenexport är kremlologi av enstaka uttalanden från ministrar och vapenproducenter, avslöjanden i media och läckor från mottagarländerna. Det är inte ovanligt att vi först flera år i efteråt får reda på vad som egentligen exporterades. Så fick vi t.ex. häromåret reda på att leverans av radarutrustning hade skett till Pakistan genom uttalanden i förbigående av en pakistansk general.

Den svenska vapensekretessen är i praktiken närmast total. I stort sett alla ärenden hemligstämplas. Det mesta handläggs av tjänstemän på Inspektionen för strategiska produkter. Fall där man vill ha ett politiskt avgörande tas upp i Exportkontrollrådet, som utgörs av politiker. Man skulle kunna tro att det skulle innebära offentlig insyn, men protokollen och ledamöternas ställningstaganden är hemliga. Sådan tystnad hittar man knappt någon annanstans i vårt land. Det här är en vit fläck i demokratin.

Vad ska sekretessen skydda? I socialtjänsten tillämpas sekretess för att skydda individer. I svensk vapenexport tillämpas sekretessen för att skydda vapenproducenterna från allmänhetens insyn i en kontroversiell bransch. Det är inte konstigt att det titt som tätt avslöjas korruptionsaffärer angående Gripen och andra, svenska vapensystem.

Vi vill ge vårt stöd till Allan Widmans utmärkta motioner till landsmötet, som bifölls och numera är Folkpartiets poltik. Allan skriver att “[s]ekretessen har i många fall gjort att export av krigsmateriel kunnat ske till hårdföra diktaturer utan allmänhetens eller riksdagens kännedom”. Folkpartiet är en föregångare i arbetet för ett demokratikriterium i vapenexporten, vilket nu ska införas. Nu behöver vi påverka regeringen för att avskaffa sekretessen och offentliggöra protokollen från Exportkontrollrådet. Avskaffa sekretessen för transparens och för att röja en grogrund för korruption!

Karl Axelsson, ordförande Liberala Studenter
Andreas Ribbefjord, ordförande Folkpartiet i Haninge

 

One thought on “Insändare i Tidningen Nu

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *