Allmänhetens inställning till vapenexport 2009, 2012 och idag

Här har jag sammanställt de opinionsundersökningar om svensk vapenexport som är professionellt genomförda under de senaste åren som jag känner till.

I tre olika undersökningar de senaste fem åren är svaret entydigt: en majoritet av svenskarna gillar inte vapenexport — och speciellt inte till diktaturer och mottagare som kränker mänskliga rättigheter.

 

Amnesty/Ipsos 2014

26 juni 2014 presenterades en rapport om allmänhetens inställning till vapenexport av Amnesty.

Tycker du att Sverige ska tillåta vapenexport till andra länder?

 • ja: 33 %
 • nej: 52 %
 • osäker, vet ej: 14 %
 • ej svar: 1 %

Ska Sverige tillåta vapenexport till länder där allvarliga och/eller utbredda kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer?

 • ja: 8 %
 • nej: 84 %
 • osäker, vet ej: 7 %
 • ej svar: 1 %

Tycker du att Sverige ska införa ett förbud mot att exportera vapen till länder som kan betecknas som diktaturer?

 • ja: 79 %
 • nej: 15 %
 • osäker, vet ej: 5 %
 • ej svar: 1 %

Ska Sverige tillåta vapenexport till länder i väpnad konflikt?

 • ja: 12 %
 • nej: 75 %
 • osäkert, vet ej: 12 %
 • ej svar: 1 %

Källa: Amnesty Sveriges rapport ”Allmänhetens syn på vapenexport” (se nyhetsartikel från Amnesty, se rapporten i sin helhet). Rapporten bygger på en undersökning utförd av Ipsos där 1 157 personer tillfrågades under maj 2014.

 

SVT/Sifo 2012

9 mars 2012 presenterades en opinionsundersökning om vapenexport som SVT beställt.

Bör Sverige exportera vapen till länder som är diktaturer?

 • ja: 9 %
 • nej: 78 %
 • vet ej: 13 %

Bör Sverige överhuvudtaget ägna sig åt export av militära vapen?

 • ja: 42 %
 • nej: 39 %
 • vet ej: 19 %

Källa: SVT/Sifo, artikel här. I Sifos undersökning tillfrågades 1 000 personer.

 

Re:public/Demoskop 2009

I november 2009 presenterades en opinionsundersökning som tidningen Re:public beställt.

Ska Sverige tillåta vapenexport till andra länder?

 • ja: 37 %
 • nej: 55 %
 • vet ej: 8 %
Ska Sverige tillåta vapenexport till länder där allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer?
 • ja: 5 %
 • nej: 92 %
 • vet ej: 3 %

Ska Sverige tillåta vapenexport till länder i krig?

 • ja: 14 %
 • nej: 81 %
 • vet ej: 5 %

Källa: Tidningen Re:public / Demoskop, se artikel i Fria Tidningen här. 1 000 personer tillfrågades.

 

Vapenexport? Svenska folket säger nej.

Amnesty, Svenska Freds, Diakonia och Kristna fredsrörelsen skriver idag på Sydsvenskans debattsida för att presentera en opinionsundersökning och tillika ett glädjande budskap. Undersökningen utfördes med representativt urval, enligt konstens regler och hade dessa frågor (ordagrant) med följande utfall:

Ska Sverige tillåta vapenexport till andra länder?

 • Nej: 55 %
 • Ja: 37 %
 • Vet ej: 8 %

Ska Sverige tillåta vapenexport till länder där allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer?

 • Nej: 92 %
 • Ja: 5 %
 • Vet ej: 3 %

Ska Sverige tillåta vapenexport till länder i krig?

 • Nej: 81 %
 • Ja: 14 %
 • Vet ej: 5 %

Undersökningen beställdes av tidningen Re:public Service och genomfördes av Demoskop. I Re:public Services nya nummer presenteras undersökningen tillsammans med bland annat en redovisning av vart svenska vapen går, till vilka länder vi exporterar som bryter mot mänskliga rättigheter och mer.