Taggade inlägg: Liberalerna

Råd till ett nyfött barn

RÅD TILL ETT NYFÖTT BARN ANGÅENDE I VILKEN ORDNING DET BÖR SKAFFA SEJ SINA ÖVERTYGELSER av Tage Danielsson Innan du blir kapitalist kommunist, monetarist anarkist, marxist, fascist terrorist, imperialist socialist, syndikalist eller rentav folkpartist måste lilla du förstå att så snart som du kan gå bör du stultande gå med i det världsparti för fred

Read on »

Vad gör Folkpartiet i Haninge? (2)

I Folkpartiet i Haninge gör vi rätt mycket. Ett exempel på aktivitet, som vi gjort emellanåt de senaste sju eller åtta åren, är utbytet med det ryska liberala partiet Jablokos gren i S:t Petersburg i samarbete med Folkpartiets stiftelse för demokratibistånd, SILC. Det senaste besöket anlände våra ryska vänner på en torsdag kväll 15 december

Read on »

Vad gör Folkpartiet i Haninge?

Jag lyckades ta en så bra bild idag på Folkpartiet i Haninges styrelsemöte. Den ser lite ut som en sån där bildbanksbild som man kan köpa rättigheterna till. ;) Det vi gör på bilden är att ta fram verksamhetsplanen för 2012, inklusive en ny organisation. Jag är ordförande i föreningen, men för organisationsschemat står Tobias

Read on »

Nästa stora grej om vapenexport inom Alliansen?

Den stora grejen 2011 inom regleringen av vapenexporten har tveklöst varit demokratikriterium. Det där med att inte exportera krigsmateriel till odemokratiska stater är inte riktigt i mål än, utan är under utredning. Men direktiven och utfästelserna pekar på att det blir ett demokratikriterium. Det finns alltså goda förhoppningar att Folkpartifrågan om att inte exportera vapen

Read on »

Till Tommy

Såhär tre veckor efteråt har jag samlat mina tankar och skrivit något litet till Tommy Lundin. Jag har varit medlem i Folkpartiet sedan maj 2004. Under större delen av denna tid har Tommy Lundin lett vårt parti i Haninge – och till stor del även kommunen, faktiskt. Jag har lärt mig mycket när jag åkt

Read on »

Vapenexporten, inför landsmötet

Angående FPs landsmöte igen. Om man läser landsmöteshandlingarna så bör man göra det med insikten att det förslag är mest sannolika att gå igenom är de som partistyrelsen ställt sig bakom. Visst ska enskildas motioner också beviljas, många av de förslag som partistyrelsen ställer sig bakom är resultat av programgruppernas arbete. Därför ska jag titta närmare

Read on »