Taggade inlägg: välgörenhet

Skänka pengar från företag

Jag lunchade härom dagen på Pontus! med en företagare. Vi talade bl.a. om möjligheterna att skänka pengar från det egna företaget till välgörenhet. Det vill man förstås göra på ett så skatteffektivt sätt som möjligt, så att så stor del som möjligt går till det avsedda målet. Här följer två sätt för företag.   Skänk aktieutdelning

Read on »

Placering i ideella fonder

Investeringsfonder, dvs den vanliga typen av fonder, får skänka utdelning till välgörande ändamål. Fonden beskattas för sina inkomster. Det som skänks till ideella organisationer beskattas inte. På detta sätt uppmuntras det till bildandet av så kallade ideella fonder. Bland de ideella fonderna i Sverige finns t.ex. Skandia idéer för livet, Nordea Olympiafond, Bancos ideella fonder

Read on »

Skänk din aktieutdelning skattefritt

Visste du att du kan skänka hela eller delar av din aktieutdelning till välgörande ändamål utan att betala skatt? Det gäller sedan några år aktier du äger i andra företag, t.ex. köpta på börsen, men sedan nyligen gäller det även utdelning från ditt eget fåmansföretag. Fördelen är att mer pengar kan gå till mottagaren istället

Read on »