Allmänhetens inställning till vapenexport 2009, 2012 och idag

Här har jag sammanställt de opinionsundersökningar om svensk vapenexport som är professionellt genomförda under de senaste åren som jag känner till.

I tre olika undersökningar de senaste fem åren är svaret entydigt: en majoritet av svenskarna gillar inte vapenexport — och speciellt inte till diktaturer och mottagare som kränker mänskliga rättigheter.

 

Amnesty/Ipsos 2014

26 juni 2014 presenterades en rapport om allmänhetens inställning till vapenexport av Amnesty.

Tycker du att Sverige ska tillåta vapenexport till andra länder?

 • ja: 33 %
 • nej: 52 %
 • osäker, vet ej: 14 %
 • ej svar: 1 %

Ska Sverige tillåta vapenexport till länder där allvarliga och/eller utbredda kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer?

 • ja: 8 %
 • nej: 84 %
 • osäker, vet ej: 7 %
 • ej svar: 1 %

Tycker du att Sverige ska införa ett förbud mot att exportera vapen till länder som kan betecknas som diktaturer?

 • ja: 79 %
 • nej: 15 %
 • osäker, vet ej: 5 %
 • ej svar: 1 %

Ska Sverige tillåta vapenexport till länder i väpnad konflikt?

 • ja: 12 %
 • nej: 75 %
 • osäkert, vet ej: 12 %
 • ej svar: 1 %

Källa: Amnesty Sveriges rapport ”Allmänhetens syn på vapenexport” (se nyhetsartikel från Amnesty, se rapporten i sin helhet). Rapporten bygger på en undersökning utförd av Ipsos där 1 157 personer tillfrågades under maj 2014.

 

SVT/Sifo 2012

9 mars 2012 presenterades en opinionsundersökning om vapenexport som SVT beställt.

Bör Sverige exportera vapen till länder som är diktaturer?

 • ja: 9 %
 • nej: 78 %
 • vet ej: 13 %

Bör Sverige överhuvudtaget ägna sig åt export av militära vapen?

 • ja: 42 %
 • nej: 39 %
 • vet ej: 19 %

Källa: SVT/Sifo, artikel här. I Sifos undersökning tillfrågades 1 000 personer.

 

Re:public/Demoskop 2009

I november 2009 presenterades en opinionsundersökning som tidningen Re:public beställt.

Ska Sverige tillåta vapenexport till andra länder?

 • ja: 37 %
 • nej: 55 %
 • vet ej: 8 %
Ska Sverige tillåta vapenexport till länder där allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer?
 • ja: 5 %
 • nej: 92 %
 • vet ej: 3 %

Ska Sverige tillåta vapenexport till länder i krig?

 • ja: 14 %
 • nej: 81 %
 • vet ej: 5 %

Källa: Tidningen Re:public / Demoskop, se artikel i Fria Tidningen här. 1 000 personer tillfrågades.

 

Vapenexport per capita 2012

Vapenexport per capita 2012 (förra årets placering inom parentes)

1. Israel (2)
2. Ryssland (4)
3. Sverige (1)
4. Nederländerna (7)
5. Norge (10)
6. Ukraina (15)
7. USA (8)
8. Schweiz (6)
9. Frankrike (5)
10. Nya Zeeland (-)

Exportvärde från SIPRI och befolkning från FN. För er som gräver djupare kan jag meddela att Sipri endast räknar större vapensystem.

Excelblad med källor: vapenexport-per-capita-2012.
Detta gäller förstås förutsatt att alla affärer redovisats.

Insändare i Tidningen Nu

Tidningen nu nr 11 2012.
Tidningen Nu nr 11 2012.

Insändaren nedan publicerades i Tidningen Nu nummer 11, 2012, utgiven 15 mars.

Avskaffa sekretessen kring vapenexporten!

2010 blev året då Sverige återtog platsen som världens största vapenexportör per capita. Summeringen för 2011 offentliggörs i mars, i UDs årliga rapport Strategisk exportkontroll. Men det är inte mycket som offentliggörs. Vad allmänheten får veta är ekonomisk omfattning per exportkategori och mottagarland. Svenska vapenaffärer är fortsatt höljda i dunkel. Den ofattande sekretessen är odemokratisk och är en grogrund för korruption.

Att lägga pusslet om svensk vapenexport är kremlologi av enstaka uttalanden från ministrar och vapenproducenter, avslöjanden i media och läckor från mottagarländerna. Det är inte ovanligt att vi först flera år i efteråt får reda på vad som egentligen exporterades. Så fick vi t.ex. häromåret reda på att leverans av radarutrustning hade skett till Pakistan genom uttalanden i förbigående av en pakistansk general.

Den svenska vapensekretessen är i praktiken närmast total. I stort sett alla ärenden hemligstämplas. Det mesta handläggs av tjänstemän på Inspektionen för strategiska produkter. Fall där man vill ha ett politiskt avgörande tas upp i Exportkontrollrådet, som utgörs av politiker. Man skulle kunna tro att det skulle innebära offentlig insyn, men protokollen och ledamöternas ställningstaganden är hemliga. Sådan tystnad hittar man knappt någon annanstans i vårt land. Det här är en vit fläck i demokratin.

Vad ska sekretessen skydda? I socialtjänsten tillämpas sekretess för att skydda individer. I svensk vapenexport tillämpas sekretessen för att skydda vapenproducenterna från allmänhetens insyn i en kontroversiell bransch. Det är inte konstigt att det titt som tätt avslöjas korruptionsaffärer angående Gripen och andra, svenska vapensystem.

Vi vill ge vårt stöd till Allan Widmans utmärkta motioner till landsmötet, som bifölls och numera är Folkpartiets poltik. Allan skriver att “[s]ekretessen har i många fall gjort att export av krigsmateriel kunnat ske till hårdföra diktaturer utan allmänhetens eller riksdagens kännedom”. Folkpartiet är en föregångare i arbetet för ett demokratikriterium i vapenexporten, vilket nu ska införas. Nu behöver vi påverka regeringen för att avskaffa sekretessen och offentliggöra protokollen från Exportkontrollrådet. Avskaffa sekretessen för transparens och för att röja en grogrund för korruption!

Karl Axelsson, ordförande Liberala Studenter
Andreas Ribbefjord, ordförande Folkpartiet i Haninge

 

Sverige: diktaturernas vapensmedja

Vädret är trist och tråkigt i Stockholm denna morgon och nyheterna är på samma vis. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) släpper 2011 års statistik för den svenska vapenexporten och det ser inte muntert ut. Ni kanske kommer ihåg ”Boforsaffären”, en stor smuggelskandal till Mellanöstern på sin tid. Idag görs samma typ av affärer — men större. De redovisas i ISP:s årliga skrivelse till regeringen (om än knapphändigt) och försvaras idag på DN Debatt av en av landets propagandamyndigheter för vapenexport.

Samma år som riksdagen beslutat att krigsmateriellagen ska skrivas om i syfte att sluta exportera vapen till diktaturer slår svensk vapenexport antagligen all time high till diktaturer. Inte för att det är i lagens eller i regeringens riktlinjers anda, utan för att det genom åren utvecklats en helt snedvriden praxis av företag, myndigheter och ministrar. Det här är till att börja med fullständigt omoraliskt och därutöver också stick i stäv med Sveriges utrikespolitiska ambitioner, som man bl.a. kan läsa om i utrikesdeklarationen 2012 som presenterades nyligen.

Som sagt, en mycket mulen dag idag. Må detta vara sista festen för vapenföretagen. Saudiarabien som näst största mottagare av svensk krigsmateriel, de senaste åren med export av både flygburen radar för övervakning och krigsledning och krigsmateriel för strid — pansarvärnsrobotar. Är det så här regeringen har tänkt sig Sveriges roll i världen?

Se också pressmeddelande från Svenska Freds.

Eloge till Fredrik Malm (FP) och Caroline Szyber (KD), som bl.a. har citerats i DN. MP har pressmeddelande.

Se även DI och Ekot.

Ansvarig minister Ewa Björling (M) skulle jag aldrig rösta på, vilket blev tydligt igen på svt.se.

Ärkebiskopen bloggar.

Vapenexport? Svenska folket säger nej.

Amnesty, Svenska Freds, Diakonia och Kristna fredsrörelsen skriver idag på Sydsvenskans debattsida för att presentera en opinionsundersökning och tillika ett glädjande budskap. Undersökningen utfördes med representativt urval, enligt konstens regler och hade dessa frågor (ordagrant) med följande utfall:

Ska Sverige tillåta vapenexport till andra länder?

 • Nej: 55 %
 • Ja: 37 %
 • Vet ej: 8 %

Ska Sverige tillåta vapenexport till länder där allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer?

 • Nej: 92 %
 • Ja: 5 %
 • Vet ej: 3 %

Ska Sverige tillåta vapenexport till länder i krig?

 • Nej: 81 %
 • Ja: 14 %
 • Vet ej: 5 %

Undersökningen beställdes av tidningen Re:public Service och genomfördes av Demoskop. I Re:public Services nya nummer presenteras undersökningen tillsammans med bland annat en redovisning av vart svenska vapen går, till vilka länder vi exporterar som bryter mot mänskliga rättigheter och mer.